Feitelijke gewerkte uren worden in rekening gebracht volgens uur tarief van € 35,00