^Naar boven.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Bestratingsverbanden

Graag willen wij op deze pagina beschrijven hoe onze vakmensen te werk gaan.

Ook hoe wij voor u een kwalitatief goede bestrating aanleggen.

 

Om te beginnen moet er een goede basis zijn.

Deze basis bestaat uit een ondergrond waar minimaal een zandbed ligt van 15 cm dik.

Met het bestraten is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van opsluitbanden.

Zo blijft de bestrating goed op hun plek liggen en kan het niet gaan wijken.

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en diktes die afgestemd worden op de bestrating.      

Niet elke basis is hetzelfde.

Dit hangt van de stenen en de soort bestrating af.

Bij het bestraten van een oprit is het belangrijk dat deze niet verzakt.

Om dit te voorkomen gebruiken wij gebroken puin onder het zand.

Hierdoor ontstaat er een harde plaat wat de verzakking zoveel mogelijk tegen gaat.

Tegels dunner dan 3 cm moeten gelegd worden op een gestabiliseerd zandbed.

Hiervoor gebruiken wij ondergrond versteviger.

Zo kunt u lang genieten van uw bestrating.

 

Als de juiste ondergrond, opsluitbanden en de bestrating er ligt, wordt er afgetrild en ingeveegd met brekerszand.

Een optie is ook om de tegels te voegen tegen onkruid en mieren.

Dit doen wij met een waterdoorlatende flexibele voeg.

Bij vragen informeren we u graag verder, neem vandaag nog contact met ons op.

 

De kracht van bestratingsverbanden

Goede bestratingsverbanden zijn zo sterk omdat de stenen als het ware in elkaar gevlochten worden.

Bestratingsverbanden zijn sterker naarmate de ruwe zijkanten van de stenen strakker tegen elkaar aansluiten en stenen verspringend naast elkaar liggen.

Die sterke bestratingsverbanden lenen zich goed voor plaatsen waar de bestrating een stootje moet kunnen verdragen.

Een oprit is daar een goed voorbeeld van.

Het gewicht van de auto, in combinatie met het berijden, laat niet toe dat de stenen los ten opzichte van elkaar gerangschikt worden gelegd.

Maar een tuinpad en een terras komen normaal gesproken niet onder zware druk van gewicht en beweging te staan en kunnen daarom ook met een minder stevig bestratingsverband gerealiseerd worden.

Juist op die plaatsen kunnen esthetische overwegingen een grotere betekenis krijgen dan de functionele eisen die aan de verharding worden gesteld.

Vanuit esthetisch oogpunt zijn er voor een bestrating prachtige bestratingsverbanden mogelijk.

 

Verschillende soorten bestratingsverbanden

Wanneer u heeft gekozen voor klinkers of waalformaat stenen, is het zeer belangrijk ervoor te zorgen dat de stenen in een bepaald verband komen te liggen.

De noodzaak hiervan is hierboven reeds omschreven.

Onze medewerkers zijn bedreven in het leggen van onderstaande bestratingsverbanden.

Bij de afgeronde projecten kunt u een beeld krijgen hoe deze verbanden worden gelegd en eruit komen te zien.

 

 

Er zijn talloze legverbanden voor uw bestrating.

Wij hebben de meest voorkomende voor u geselecteerd:

 

   Blok-verband                                        Elle boog-verband                              Halfsteens-verband

     Molenwiek-verband                              Visgraat-verband                              Wild-verband

 

KANTOPSLUITING MET KOPSE ROLLAAG EN STREKSE LAAG

 
 

In deze opsluiting vormen de stenen rechtopstaand een rij die als beëindiging van de bestrating dient.

Tussen de kopse rollaag en het bestrating-verband komt een bufferrand in de vorm van een rij stenen die met hun lengterichting haaks op de kopse rollaag staan.KANTOPSLUITING MET LIGGENDE ROLLAAG EN STREKSE LAAG


In deze opsluiting vormen de stenen liggend tegen elkaar een rij die als beëindiging van de bestrating dient.

Tussen de kopse rollaag en het bestrating-verband komt een bufferrand in de vorm van een rij stenen die met hun lengterichting haaks op de liggende rollaag staan.KANTOPSLUITING VAN BETONBANDEN


In deze kantopsluiting worden prefab betonbanden gebruikt.

Ze zijn standaard 1,00 m lang, maar in verschillende hoogtes en diktes verkrijgbaar.

In technische zin is een opsluiting met betonbanden de beste.

Vaak worden betonbanden gebruikt in combinatie met een ander materiaal.

Het is dan niet mooi om op de bovenkant van het betonbandje te kijken.

Daarom worden ze meestal iets verzonken verwerkt.

Een ander voordeel is dat het regenwater beter naar de zijkanten kan weglopen.

De bovenkant van het beton bandje ligt dan 3 tot 5 centimeter onder de bovenkant van de aanliggende verharding.

Over het betonbandje komt een dun laagje zand waardoor je het beton niet meer ziet.

Voor een eenvoudig pad kan een bandje met een hoogte van ca. 25 cm gebruikt worden en een dikte van ca., 5 cm.

Voor een oprit is het beter naar een dikte van ca. 7 centimeter te gaan.

 

BLOKVERBAND


De klinkers of tegels worden bloksgewijs gelegd.

Afhankelijk van het steenformaat worden de stenen twee aan twee of drie aan drie haaks ten opzichte van elkaar gelegd.

Dit verband kan dus alleen gelegd worden als twee of drie keer de breedte van de steen, inclusief de voegen, gelijk is aan één keer de lengte.

Vierkante tegels kunnen altijd in een blokverband gelegd worden.

Het blokverband kan het beste toegepast worden in strakke oppervlaktes, zoals een vierkant of rechthoekig terras of een recht pad. Voor een oprit is dit verband minder geschikt.


DIAGONAALVERBAND


klinkers of tegelbestrating worden onder een hoek van 45 graden ten opzichte van rij- en of looprichting gelegd.

De klinkers in de rijen liggen in een halfsteensverband.

Door zijn diagonale lijnen vergroot dit verband optisch d tuin.

Het is geschikt voor terrassen, paden en opritten.


HALFSTEENSVERBAND


De klinkers en tegels liggen per rij voor de helft verspringend ten opzichte van de bovenliggende en onderliggende rij.

Halfsteensverband kan voor alle bestratingen in een tuin gebruikt worden.


ELLEBOOGVERBAND


De klinkers staan haaks op de opsluitrand en de rijrichting.

Dit verband is geschikt voor een terras en een oprit.

Het elleboogverband kan ook voor een pad gebruikt worden, mits het voldoende breed is.


KEPERVERBAND


De klinkers staan onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de lengtes van het pad of het terras.

Dit sterke verband kan in alle situaties in een tuin gebruikt worden.

Vooral ronde en golvende belijningen komen gelegd in een keperverband goed tot zijn recht.


STRALENVERBAND


In het stralenverband liggen de klinkers met de lengtenaden in de lengterichting van het pad.

Dit straatverband kan onder meer gebruikt worden om een pad langer te laten lijken.

Dit verband is niet geschikt voor een oprit, omdat de stenen makkelijk los gereden worden.
 

 

Copyright 2023  van der Zwam Bestrating